Ben je in de prettige positie om geld te schenken aan je kinderen, andere familieleden of derden? Dan is het goed om te weten wat er in 2024 belastingvrij mogelijk is.

Waarom schenken?

Schenken is leuk voor de ontvanger, maar ook voor degene die schenkt! Niet alleen omdat het fijn is een ander te kunnen helpen, maar ook omdat het goed kan passen in je vermogens- en estateplanning. Over het geld dat je schenkt hoef je geen vermogensbelasting te betalen. Ook verklein je je vermogen zodat erfgenamen minder erfbelasting verschuldigd zijn. Blijf je binnen de vrijstelling, dan hoeft de ontvanger van de schenking er geen belasting over te betalen.

Let op: het spaargeld van minderjarige kinderen wordt bij het vermogen van de ouders geteld.

Jaarlijkse vrijstelling

Wil je je kinderen een financieel steuntje in de rug geven? Je mag in 2024 aan elk van je kinderen (ook stief- en pleegkinderen) maximaal € 6.633 belastingvrij schenken. Dit is een jaarlijkse vrijstelling, de bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor andere personen (bijvoorbeeld andere familie, maar ook derden) ligt die grens in 2024 op € 2.658. De ontvanger mag zelf weten wat hij of zij met het geld doet, er is dus geen verplicht bestedingsdoel. Ook is er geen leeftijdsgrens.

Partners

Schenkingen van partners worden als één schenking gezien: dus krijg je zowel geld van opa als van oma, dan geldt dat als één schenking. Je moet dan de bedragen bij elkaar optellen. Kom je boven de vrijstelling uit, dan moet je aangifte doen en schenkbelasting betalen. Andersom geldt dit ook. Krijgen jij en je partner beide een schenking van dezelfde persoon, dan moeten jullie de waarden bij elkaar optellen.

Eenmalige vrijstelling

Naast de jaarlijkse vrijstelling is er binnen de ouder-kindrelatie een eenmalige verhoogde vrijstelling mogelijk. Hier geldt, in tegenstelling tot de jaarlijkse vrijstelling, wel een leeftijdsgrens. De ontvanger moet op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar zijn óf een partner hebben tussen de 18 en 40 jaar. Het gaat hierbij om twee bestedingsdoelen: een dure studie (maximaal € 66.268) of een vrij besteedbaar bedrag (maximaal € 31.813).
Let op: de ontvanger van de schenking moet wel aangifte schenkbelasting doen en op die manier laten weten dat er van de vrijstelling gebruik wordt gemaakt.

Eigen woning

De specifieke vrijstelling ten behoeve van de eigen woning (jubelton) bestaat niet meer en was in 2023 al zwaar naar beneden bijgesteld. Het was tot vorig jaar ook mogelijk om als ‘derde’ zo’n eenmalige belastingvrije schenking te doen zolang het bestedingsdoel de eigen woning was. Dat kan niet meer. Ouders kunnen hun kinderen onder de noemer ‘vrij besteedbaar bedrag’ nog wel een belastingvrije schenking voor de eigen woning geven.

Boven de vrijstelling

Wat als een schenking boven de vrijstelling uitkomt? Dan moet er door de ontvanger schenkbelasting worden betaald. Het bedrag is afhankelijk van de relatie met de schenker. De percentages lees je hier.