Disclaimer

Mackus VOF (Kamer van Koophandel: 52544044), hierna te noemen Mackus VOF, verleent u hierbij toegang tot mackus.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Mackus VOF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Mackus VOF spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mackus VOF.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mackus VOF nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mackus VOF.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mackus VOF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Contactinformatie

Verzekeringskantoor Mackus
Mackus Financiële Dienstverlening
Reisburo Mackus

Brugstraat 30
6031 EG Nederweert

Postbus 2758
6030 AB Nederweert

Tel. 0495 – 63 20 01
info@mackus.nl

KvK nummer: 52544044
AFM nummer: 12040150
Kifid nummer: 300.014564